cgta.cz » Členství » Výhody

Výhody

Co znamená členství v CGTA a co členům přináší?

Vstupní a roční členské poplatky zajišťují členům následující výhody a možnosti:

 • Členové CGTA se stávají zároveň členy IAGTO (International Asociacion of Golf Tour Operators).
 • V rámci členství v IAGTO možnost prezentace v rámci expozice CGTA na veletrhu IGTM.
 • V rámci členství v IAGTO uveřejnění v IAGTO Directory či Industry partner member.
 • Členové CGTA mají přednostní právo se účastnit všech golfových veletrhů, výstavních akci a golfových turnajů, které jsou každoročně vybírány CzT (Czech Tourism) ve spolupráci s CGTA na stáncích CzT, případně mají možnost dodat na veletrhy a výstavy k distribuci své presentační materiály.
 • Umístění na webových stránkách CGTA.
 • Zařazení presentace členů do brožury CGTA.
 • Zařazení do databáze členů CGTA a zajištění přímého spojení s dalšími členy.
 • Možnost presentace na FAM tripech pořádaných CGTA za podpory CzT a možnost zařazení do nabídek zahraničních tour operátorů.
 • Networking - CGTA pořádá exkluzivní akce, na kterých mohou jeho členové nacházet nové obchdoní partnery a spolupracovníky.
 • Možnost presentace Vaší společnosti v elektronickém informačním bulletinu IAGTO.
 • Možnost úmístění webového banneru Vaší společnosti na webových stránkách CGTA.
 • Možnost presentace v rámci marketingových projektů CGTA financovaných z rozpočtů státu, krajů a grantů.

Další informace o IAGTO a jeho aktivitách najdete na adrese www.iagto.com .