cgta.cz » Brožura CGTA

Brožura CGTA

Na 20 stranách brožury CGTA, vydané v anglické mutaci, nalezneme základní praktické informace pro golfové turisty a také možné balíčky vzorových cest za golfem po ČR spolu s kontakty a prezentací všech členů CGTA.

Brožura CGTA

Brožura CGTA je financována z prostředků České centrály cestovního ruchu - CzechTourism (CzT) a bude distribuována společně s Golf Guidem vydávaného CzT.

Oba materiály nemají za cíl se dublovat, ale naopak se vzájemně doplňovat. V propagačním materiálu CGTA je dán větší důraz na konkrétní produkt golfových balíčků, které v praxi golfového turismu fungují, a informace jak o členech CGTA samotných, tak obecné praktičtější informace užitečné pro tour operátory i golfové turisty při plánování golfového výletu do ČR.

Brožura bude distribuována na všech veletrzích a golfových akcích CzT, dále v informačních centrech a na zahraničních zastoupeních CzT.